Bộ âm thanh công suất lớn, thực hiện biểu diễn chuyên nghiệp bao gồm 04 loa full đôi, 02 supbass, 02 mor, và hệ thống loa treo hỗ trợ, 01 Mixer, 04 mic ko dây,03 nhân sự thực hiện

Yêu cầu sân khấu

Sân khấu tiêu chuẩn

Thời lượng

04-06 giờ