Bộ âm thanh ngoài trời phục vụ cho 100 – 200 người nghe,bao gồm 02 loa full đôi, 02 supbass, 02 mor, 01 Mixer, 04 mic không dây, 02 nhân sự thực hiện

Yêu cầu sân khấu

Không

Thời lượng

02-04 giờ