Bộ âm thanh phục vụ biểu diễn trong nhà cho 100 – 200 người. Bao gồm 02 loa full đôi, ,02 sup,02 mor,01 mixer,02 mic không dây, 01 nhân sự thực hiện

Yêu cầu sân khấu

Không

Thời lượng

02-04 giờ