Loa kéo và mic phục vụ cho chương trình nhỏ, sự kiện dưới 50 người

Yêu cầu sân khấu

Không

Thời lượng

02-04 giờ