Bộ đèn padled, moving,beam phù hợp sân khấu chương trình

Thời lượng

04-06 giờ