Bộ đèn padled, moving,beam phù hợp sân khấu chương trình, đèn beam sẽ đc trải quanh sân khấu tạo hiệu ứng cho chương trình

Thời lượng

04-06 giờ