Gói Biểu diễn Ảo thuật Cận cảnh là gói biểu diễn Ảo thuật dành cho các quán bar, club, lounge, pub, sự kiện dưới 100 người,… do các Ảo thuật gia Chuyên nghiệp biểu diễn bao gồm các tiết mục Ảo thuật giao lưu, Ảo thuật Hài, Ảo thuật bài với trang phục Ảo thuật gia.

Thời lượng

45 – 60 phút

Trang phục

Ảo thuật gia

Giao lưu/ Tương tác

Trình độ nhân sự

Ảo thuật gia Chuyên nghiệp

Ảo thuật bài tây

Số lượng

Tối thiểu 8 tiết mục