Gói Biểu diễn Ảo thuật Chuyên nghiệp là gói biểu diễn Ảo thuật phù hợp với tất cả các nhu cầu biểu diễn. Gói Biểu diễn Ảo thuật Chuyên nghiệp do các Ảo thuật gia Chuyên nghiệp biểu diễn bao gồm các tiết mục Ảo thuật quảng cáo thương hiệubiến ra sản phẩm theo yêu cầu, Ảo thuật giao lưu… với trang phục theo yêu cầu.

Thời lượng

10-15

Giao lưu/ Tương tác

Ảo thuật Chim bồ câu

Ảo thuật với lửa

Trình độ nhân sự

Ảo thuật gia Chuyên nghiệp

Trang phục

Theo yêu cầu khách hàng

Số lượng

Tối thiểu 10 tiết mục

Tiết mục

Ảo thuật lớn