Gói Biểu diễn Ảo thuật cho Doanh nghiệp là gói biểu diễn Ảo thuật phù hợp với các chuỗi Trung tâm tiếng Anh, Trung tâm Nghệ thuật, Trường mầm non, các doanh nghiệp ra mắt thương hiệu, sản phẩm mới, do các Ảo thuật gia Trẻ biểu diễn bao gồm các tiết mục Ảo thuật quảng cáo thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, Ảo thuật với lửa, chim bồ câu, Ảo thuật giao lưu… với trang phục Ảo thuật gia hoặc trang phục được cung cấp.

Thời lượng

8 – 12 phút

Giao lưu/ Tương tác

Ảo thuật Chim bồ câu

Ảo thuật với lửa

Trang phục

Ảo thuật gia

Trình độ nhân sự

Ảo thuật gia Trẻ

Số lượng

Tối thiểu 8 tiết mục