Biểu diễn Ảo thuật Giao lưu là biểu diễn Ảo thuật dành cho nhà hàng, quán cafe, sảnh chờ, đón khách, tiệc, do các Ảo thuật gia Trẻ biểu diễn bao gồm các tiết mục Ảo thuật giao lưu, Ảo thuật bài với trang phục Ảo thuật gia.

Thời lượng

30 – 45 phút

Số lượng

Tối thiểu 8 tiết mục

Giao lưu/ Tương tác

Trang phục

Ảo thuật gia

Trình độ nhân sự

Ảo thuật gia Trẻ