Gói Biểu diễn Ảo thuật Phổ thông là gói biểu diễn Ảo thuật phù hợp với nhiều mục đích như: liên hoan văn nghệ tại trường học, cơ quan,… Gói Biểu diễn Ảo thuật Phổ thông do các Ảo thuật gia Trẻ biểu diễn đã bao gồm các tiết mục Ảo thuật với lửaẢo thuật chim bồ câuẢo thuật giao lưu,… với trang phục Chú Hề hoặc trang phục Ảo thuật gia theo yêu cầu của khách hàng.

Yêu cầu sân khấu

Âm thanh tối thiểu (VD: loa kéo,…), Sân khấu cự ly tối thiểu

Thời lượng

15-20 phút

Trang phục

Ảo thuật gia

Ảo thuật Chim bồ câu

Ảo thuật với lửa

Giao lưu/ Tương tác

Trình độ nhân sự

Ảo thuật gia Tiêu chuẩn, Ảo thuật gia Trẻ