Gói Biểu diễn Ảo thuật Chuyên nghiệp là gói biểu diễn Ảo thuật phù hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, công ty, đơn vị chuyên tổ chức sự kiện do các Ảo thuật gia Trẻ biểu diễn bao gồm các tiết mục Ảo thuật với lửa, chim bồ câu, Ảo thuật giao lưu… với trang phục Chú hề, Ảo thuật gia hoặc trang phục được cung cấp.

Thời lượng

8 – 12 phút

Ảo thuật với lửa

Ảo thuật Chim bồ câu

Trình độ nhân sự

Ảo thuật gia Trẻ

Trang phục

Ảo thuật gia, Chú hề

Số lượng

Tối thiểu 8 tiết mục

Giao lưu/ Tương tác