Ảo thuật Tôn Ngộ Không là dịch vụ cho thuê Ảo thuật gia hóa trang thành Tôn Ngộ Không biểu diễn Ảo thuật trên sân khấu, với những tiết mục Ảo thuật hấp dẫn và tạo hình nhân vật độc đáo, đảm bảo sẽ rất thu hút và mang đến những trải nghiệm ấn tượng cho chương trình của bạn.

Yêu cầu sân khấu

Âm thanh tối thiểu (VD: loa kéo,…), Sân khấu tiêu chuẩn

Thời lượng

15-20 phút

Trang phục

Tôn Ngộ Không

Ảo thuật Chim bồ câu

Ảo thuật với lửa

Giao lưu/ Tương tác

Trình độ nhân sự

Ảo thuật gia Chuyên nghiệp, Ảo thuật gia Tiêu chuẩn, Ảo thuật gia Trẻ