Backdrop có tác dụng chính là nêu lên chủ đề sự kiện, tên chương trình,… đặt ở vị trí chính giữa sân khấu…

Backdrop còn được dùng để trang trí cho sự kiện. Là nơi mọi người có thể tận dụng chụp ảnh lưu trữ lại

Giá tính theo đơn vị: giá/m2

Giá bao gồm thiết kế theo mẫu, in ấn, thi công, khung sắt

 

Kích thước

Tùy chỉnh