Theo nhu cầu thiết kế của khách hàng. Chất liệu bạt Hiflex, có gia công 2 đầu.

Thời lượng

04-06 giờ