Dự kiến: Mẫu bánh theo logo 15 năm kỉ niệm ngày thành lập.

KT: 80cm x 80 cm