Bàn 1m2 có khăn phủ + váy quây, mỗi bộ bao gồm 01 bàn + 02 ghế banquet, có thể sử dụng làm bàn Đại biểu, khách mời, bàn ký kết

Thời lượng

04-06 giờ