Nghệ nhân bong bóng xà phòng nghệ thuật chuyên nghiệp biểu diễn thu hút khán giả

Trình độ nhân sự

Chuyên nghiệp

Thời lượng

15-20 phút

Yêu cầu sân khấu

Sân khấu tiêu chuẩn