Cho thuê cờ chuối với nhiều màu sắc tạo điểm nhấn cho sự kiện.

Chất lượng

Tốt