Combo âm thanh ánh sáng cỡ nhỏ có giá thành rẻ, phù hợp với các loại hình sự kiện có quy mô từ 50 – 200 khách. Combo bao gồm hệ thống âm thanh, ánh sáng phù hợp trong nhà, ngoài trời, người hỗ trợ, vận chuyển.

Yêu cầu sân khấu

Sân khấu cự ly tối thiểu