Décor sân khấu với khung bo viền màn led, vách cánh gà mang đậm hình ảnh, thương hiệu công ty KT. Cổng chào: decal bồi fomex, backdrop décor thông tin chương trình,…

Thời lượng

04-06 giờ