Cắt ghép và dựng phim giới thiệu, viral (chỉnh màu, chữ, hiệu ứng kĩ xảo)

Thời lượng: 1 video giới thiệu 2-3 phút

Trình độ nhân sự

Chuyên nghiệp