Cung cấp dịch vụ biểu diễn lắc vòng nghệ thuât. Các nghệ nhân lắc vòng cùng sự chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao sẽ biểu diễn những tiết mục lắc vòng hút mắt khán giả

Thời lượng

15-20 phút

Trang phục

Trang phục biểu diễn, Trang phục hoang dã, Trang phục vũ công

Trình độ nhân sự

Chuyên nghiệp

Yêu cầu sân khấu

Sân khấu cự ly tối thiểu