MC là người dẫn dắt chương trình, điều khiển mọi hoạt động diễn ra trên sân khấu, đóng một vai trò quan trọng để đi đến đích cuối cùng là sự thành công và ý nghĩa của sự kiện.

Yêu cầu sân khấu

Âm thanh tiêu chuẩn, Sân khấu tiêu chuẩn

Thời lượng

90-120 phút

Giao lưu/ Tương tác

Trình độ nhân sự

MC Chuyên nghiệp

Trang phục

Suit – Veston – Dạ hội