Đội lân sư rồng chuyên nghiệp, có trình độ cao biểu diễn mở màn trong những sự kiện khai trương giúp khuấy động và đem lại may mắn, tài lộc. Có nhiều tiết mục đa dạng theo chủ đề

Giao lưu/ Tương tác

Trang phục

Trang phục Lân Sư Rồng

Trình độ nhân sự

Chuyên nghiệp

Yêu cầu sân khấu

Sân khấu cự ly tối thiểu

Thời lượng

15-20 phút