Cho thuê nghệ sĩ Saxophone biểu diễn tại sự kiện

Yêu cầu sân khấu

Âm thanh tiêu chuẩn, Sân khấu tiêu chuẩn

Thời lượng

15-20 phút

Trang phục

Suit – Veston – Dạ hội, Theo yêu cầu khách hàng, Trang phục vũ công

Trình độ nhân sự

Ca sĩ có thương hiệu, Ca sĩ trẻ, KOLs