Các tiết mục múa tương tác với màn hình led 3D là cách để chủ đầu tư truyền tải thông điệp muốn gửi gắm tới khách hàng qua sự biểu diễn của các nghệ sỹ múa và visual 3D trên màn hình led.

Yêu cầu sân khấu

Âm thanh tiêu chuẩn, Màn hình LED, Sân khấu cự ly tối thiểu

Thời lượng

15-20 phút

Trang phục

Theo yêu cầu khách hàng, Trang phục vũ công

Trình độ nhân sự

Chuyên nghiệp