Cho thuê PG – PB chuyên nghiệp, năng động, có khả năng giao tiếp và thái độ làm việc tốt đại diện thương hiệu phục vụ trong sự kiện. PG – PB đại diện cho các thương hiệu quảng cáo sản phẩm trong các Event, chiến dịch quảng bá, Marketing cho công ty,…

Thời lượng

120 – 180 phút

Trình độ nhân sự

Chuyên nghiệp

Trang phục

Theo yêu cầu khách hàng