Thi công Vách PP bồi fomex, cắt tạo hình dựng chân đứng,kết hợp tạo hình Mockup (Các hình ảnh cắt và dựng theo hiệu ứng 3D). Có thể thiết kế thành quầy trưng bày sản phẩm, dịch vụ.

Thời lượng

04-06 giờ