Quà vui, không đặt nặng vấn đề giá trị. Quà tặng giúp gắn kết gia đình, gắn kết đồng nghiệp, bạn bè,…