Bao gồm:

02 backdrop kích thước 3x3m

01 biển tên cửa hàng Mậu dịch

01 biển tên hiệu sách

01 xe đạp cổ

01 quầy hàng Tết

01 quầy bán nước chè

01 nồi bánh chưng

01 bộ quang gánh

01 cột đèn

Yêu cầu sân khấu

Sân khấu cự ly tối thiểu