Quay video sự kiện đầy đủ, chuyên nghiệp. Trả file gốc cho khách hàng. Giá thành được tính cho mỗi máy quay

Thời lượng

120 – 180 phút

Trình độ nhân sự

Chuyên nghiệp