Video highlight sự kiện cam kết cảnh quay đẹp, nội dung đầy đủ, ngắn gọn. Âm thanh, nhạc nền cho clip highlight được lựa chọn nhanh chậm phù hợp với cảnh quay. Người dùng có thể lấy clip highlight làm phương tiện truyền thông, quảng bá hình ảnh hoạt động. Đa dạng nhiều nội dung và lĩnh vực như thể thao, phóng sự cưới, quảng bá sản phẩm,…

Thời lượng

02-04 giờ

Trình độ nhân sự

Chuyên nghiệp

Yêu cầu sân khấu

Sân khấu tiêu chuẩn