Sáng tác, hòa âm phối khí và thu âm bài hát hoàn thiện. Sản phẩm bao gồm 01 bản thu hoàn thiện, có ca sỹ hát mẫu và 01 Beat gốc, 01 beat phối riêng cho đoạn điệp khúc lên đầu

Nội dung chính: ca ngợi tinh thần lao động, sự đoàn kết, ý chí vượt khó, động viên và tri ân những giá trị lao động của tập thể nhân viên công ty hoặc theo yêu cầu khách hàng. Đã bao gồm 2,000,000 VNĐ phí bản quyền thương hiệu

Tặng kèm

Ca sỹ , nhạc sỹ sáng tác bài hát thương hiệu biểu diễn cùng công ty trong sự kiện