Standee hay còn được gọi là standy. Nó là tên gọi cho những vật tư dùng trong quảng cáo, Marketing truyền thông. Có thể hiểu đơn giản standee là vật dụng dùng để hỗ trợ, bổ trợ cho việc treo ảnh quảng cáo, treo banner cỡ nhỏ.

Kích thước N/A
Thời lượng

04-06 giờ

Kích thước

0,8m x 1,8m, 0,8m x 2m