Thiết kế các ấn phẩm liên quan sự kiện; Thư mời, standee, backdrop sân khấu bản mềm, backdrop checkin, hashtag, logo riêng kỉ niệm 15 năm thành lập, decor khung màn led