– Hỗ trợ thiết kế

– Chất liệu: Giấy Couches

– Kích thước: A4 (210 x 297mm), A5 (148 x 210mm)

– In Offset 4 màu 2 mặt

– Gia công: Cắt xén, bế gấp

– Cán bóng hoặc cán mờ

– Thời gian: Từ 2-5 ngày

Kích thước

Lớn:148 x 210mm
Nhỏ: 210 x 297mm

Chất liệu

Giấy Couches

Hỗ trợ thiết kế