Trọng tài sân 11 người đá giải, tổ 4 người gồm trọng tài chính, 2 trợ lý và trọng tài bàn