Biểu diễn múa trống hội nghệ thuật chuyên nghiệp trong các sự kiện khai trương, sự kiện quy mô lớn, chương trình văn hóa, lễ hội long trọng,… Đoàn múa trống hội

Giao lưu/ Tương tác

Thời lượng

15-20 phút

Trang phục

Trang phục trống hội

Trình độ nhân sự

Chuyên nghiệp

Yêu cầu sân khấu

Sân khấu cự ly tối thiểu