Nghệ nhân vẽ mặt chuyên nghiệp, có chuyên môn và trình độ cao, đáp ứng được từ mẫu đơn giản, thông dụng đến phức tạp như zoombie, vết thương 3D, phiên bản máu me,… Các nghệ nhân sẽ họa mặt thể theo yêu cầu của khách hàng cũng như chủ đề của sự kiện

Trình độ nhân sự

Chuyên nghiệp

Thời lượng

120 – 180 phút