Điều khoản dịch vụ

Nguyên tắc và quy định chung

Website tongdaisukien.com (sau đây gọi là “Tổng đài Sự kiện”) là một website giới thiệu Sản phẩm và Dịch vụ thiết lập bởi Công ty TNHH Ảo thuật Việt Nam, một công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109615146 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/04/2021.

Khách hàng tham gia giao dịch trên Tổng đài Sự kiện là (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm, Dịch Vụ trên Tổng đài Sự kiện; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).

Sản phẩm giao dịch trên Tổng đài Sự kiện bao gồm hàng hóa/dịch vụ (sau đây gọi chung là “Sản Phẩm”).

Bằng việc tham gia giao dịch với Tổng đài Sự kiện, Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tongdaisukien.com (sau đây gọi là “Quy Chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm Khách Hàng thực hiện giao dịch.

Quy trình giao dịch

Khách Hàng thực hiện giao dịch theo các bước sau đây:

 • Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp và gửi Đơn đặt hàng cùng các thông tin liên quan đến sự kiện (Thời gian, địa điểm tổ chức..) qua Hotline: +84839988966 hoặc email: tongdaisukien@gmail.com
 • Khách Hàng rà soát lại các thông tin xác nhận Đơn đặt hàng và Hợp đồng gửi từ email tongdaisukien@gmail.com trước khi thanh toán theo hợp đồng. Khi Khách Hàng tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng, Hợp đồng và đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm của Khách Hàng.
 • Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên Tổng đài Sự kiện.
 • Khách Hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định tại Chính Sách Thanh Toán – Giao Hàng – Đổi/Trả Hàng trên Tổng đài Sự kiện.
 • Sản Phẩm của Khách Hàng sẽ được giao/vận chuyển theo Chính Sách Thanh Toán – Giao Hàng – Đổi/Trả Hàng trên Tổng đài Sự kiện.
 • Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên Tổng đài Sự kiện.

Đảm bảo an toàn giao dịch

Tổng đài Sự kiện đã xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch cho Khách Hàng theo Chính Sách bảo mật và chia sẻ thông tin.

Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin của Khách Hàng cung cấp khi giao dịch trên Tổng đài Sự kiện sẽ được bảo mật theo Chính Sách bảo mật và chia sẻ thông tin.

Quyền và trách nhiệm của Tổng đài Sự kiện

Quyền của Tổng đài Sự kiện

Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch;

Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên Tổng đài Sự kiện theo pháp luật về bản quyền. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản đối với Tổng đài Sự kiện bao gồm nhưng không giới hạn giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của Tổng đài Sự kiện là của Tổng đài Sự kiện. Việc sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của Tổng đài Sự kiện phải được sự đồng ý trước bẳng văn bản của Tổng đài Sự kiện.

Trách nhiệm của Tổng đài Sự kiện

 • Đăng ký Tổng đài Sự kiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Khách Hàng khi giao dịch trên Tổng đài Sự kiện;
 • Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên Tổng đài Sự kiện được thực hiện chính xác, đầy đủ.

Quyền và trách nhiệm của khách hàng

Quyền của Khách Hàng

 • Được tự do mua Sản Phẩm trên Tổng đài Sự kiện theo quy định của Quy Chế này;
 • Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

Trách nhiệm của Khách Hàng

 • Bồi thường cho những thiệt hại mà Tổng đài Sự kiện phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này;
 • Thông báo ngay với Tổng đài Sự kiện theo hotline cung cấp của Quy Chế này khi có khiếu nại về Sản Phẩm trên Tổng đài Sự kiện;
 • Tuân thủ quy định của Quy Chế này và Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

Điều khoản áp dụng và cam kết

Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên Tổng đài Sự kiện. Tổng đài Sự kiện có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên Tổng đài Sự kiện. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên Tổng đài Sự kiện.
Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Quy Chế; (ii) Hợp Đồng; và (iii) Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch.

Tổng đài Sự kiện và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.

Địa chỉ liên lạc chính thức của Tổng đài Sự kiện là:

Địa chỉ Văn phòng: Số 9A ngõ 95 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 083.9988.966

Email: tongdaisukien@gmail.com